HomeAbout JournalEditorial BoardPublication EthicsContacts UsSupport CHINESE
Authors
Editors
Reviewers
Download
Link
Home >> Magazine List
Search:
TitleAuthors_EnYear,Issue
· 2017 ,48(8):0-0
· 2017 ,48(8):0-0
·  Classification of nitrogen applica… ZHOU Qiong1,2, YANG Hong-yun2,… 2017 ,48(8):524-1528
· Bioinformatics analysis for miR169 and i… FANG Hui1, QU Jun-jie1, SUN Ji… 2017 ,48(8):1329-1334
· Differential expression of sucrose phosp… WANG Jun-gang, ZHAO Ting-ting,… 2017 ,48(8):1335-1342
· Cloning of TIR1 gene in Hibiscus cannabi… CHEN Li-hong, ZHOU Bu-jin, ZHO… 2017 ,48(8):1343-1350
· Diversity of biochemical components for … MO Lan, LI Hua-feng, TENG Jie,… 2017 ,48(8):1351-1357
· A review: Molecular mechanism of plant y… A review: Molecular mechanism … 2017 ,48(8):1358-1366
· Physiological responses of wild diploid … LI Chao-sheng1, WEI Li-ping1, … 2017 ,48(8):1367-1373
· Effects of salt stress on physiological … GAO Shu-tao1, SHI Sheng-wei2* 2017 ,48(8):1374-1380
·  Influence of three biochars produc… JI Ya-lan1, SUO Long2, XIE Yu3… 2017 ,48(8):1381-1387
· Ecological stoichiometry characteristics… Ecological stoichiometry chara… 2017 ,48(8):1388-1394
· Characteristics of CH4 emission in early… LU Ting-chao1,2, XU Pei-zhi1,2… 2017 ,48(8):1395-1401
· Effects of different winter planting pat… HUANG You-gang, FENG Yue-hua*,… 2017 ,48(8):1402-1408
· Indoor toxicity test and control effect … Indoor toxicity test and contr… 2017 ,48(8):1409-1414
· Feeding preference of larvae of three sp… JIANG Ting1,2, HUANG Qian2, JI… 2017 ,48(8):1415-1420
· Residues and degradation dynamics of pac… ZHAO Feng, LI Guang-yao, HUANG… 2017 ,48(8):1421-1426
· Correlation between meteorological facto… ZHANG Yuan-yuan1,2,3, WU Zhi-x… 2017 ,48(8):1427-1433
· Evaluation for wax gourd grafting rootst… LIAO Dao-long1,2, FENG Xue-jie… 2017 ,48(8):1434-1440
· Response of different melon varieties se… ZHAO Wei-xing1, LI Xiao-hui1, … 2017 ,48(8):1441-1447
Editorial Department of Journal of the Chinese Ceramic Society
Address: No.11 Sanlihe Road, Beijing, China    P.C.:100831
http://www.nfnyxb.com/
E-mail:nfnyxb@163.com